Make your own free website on Tripod.com

Portal CYBERDOG

Home

Przedstawiamy pierwszy fragment artykułu “ Cała prawda o poświęceniu i nawróceniu Rosji oraz o oszustce

siostrze Lucy” napisany przez By Bro. Peter Dimond, O.S.B. .Oryginał angielski znajduje się

na stronie mostholyfamilymonastery .Jednym z najczęściej zadawanych pytań, które otrzymujemy dotyczy przykazania Naszej Pani w Fatimie 13.VII.1917:

"Widzisz piekło, gdzie dusze marnych grzeszników idą. Aby je ocalić, Bóg żąda ustanowienia światowego kultu mojego Niepokalanego Serca. Jeżeli zrobią, jak ci polecam, wiele dusz zostanie ocalonych i będzie pokój. Wojna się skończy. Ale jeżeli nie przestaną ubliżać Bogu, inna i gorsza wojna rozpocznie się za rządów Piusa XI. Wtedy zobaczysz nieznane światło, rozświetlające noc, to wielki znak, który Bóg ci daje. Zamierza On pokarać ludzkość za jej zbrodnie wojną, głodem i prześladowaniem Kościoła i Ojca Sw.. Aby temu zapobiec, przybyłam, aby prosić o poświęcenie Rosji mojemu Niepokalanemu Sercu i Komunię w każdą pierwszą sobotę. Jeżeli Mnie posłuchają, Rosja nawróci się i będzie pokój. Jeżeli nie porzuci błędów,nie zaniecha prowokowania wojen i prześladowań Kościoła, Dobro ucierpi, Ojciec Sw. będzie wiele cierpiał, różne narody zostaną zniszczone. Na końcu zatriumfuje moje Niepokalane Serce. Ojciec Św. poświęci Rosję Mnie i będzie ona nawrócona i pewien czas pokoju będzie dany światu."

Fakt nr 1:
Pius XII poświęcił Rosję N.S.M. - papież Pius XII poświęcił nie cały świat ,ale specjalnie Rosję 7.VII.1952.

[w Sacro vergente anno - list apostolski]

Ale, Nasza Pani nie obiecała, że Rosja będzie poświęcona w jedności ze wszystkimi biskupami świata. To punkt kluczowy. Nasza Pani zarządała, żeby Rosja była poświęcona w jedności ze wszystkimi biskupami świata. "Ojciec św. poświęci Rosję Mnie". Zauważmy, że Nasza Pani nie obiecuje "Ojciec św. i wszyscy biskupi".

Fakt nr 2:
Nasza Pani nigdy nie powiedziała, że nawrócenie Rosji dokona się na wiarę katolicką.

Sięgnijmy do Księgi Przysłów 16,7 -"Gdy drogi człowieka są miłe Panu, pojedna On z nim nawet wrogów."

A to oznacza nie nawrócenia na wiarę katolicką, ale pokój.
[Autorowi chodzi o to, że Rosja nawróci się jako "wróg"]

Znaczenie słów, o tym, że "wielu dobrych ucierpi" i "narody zostaną wyniszczone" odnosi się do II wojny światowej i okupacji sowieckiej, jako, że państwa bałtyckie zostały wymazane z mapy.
[zestaw map na potwierdzenie tej tezy]

Zgodnie z obietnicą - prześladowania Kościoła w Albanii (1945), Węgry 7 mln katolików (1945), Polska 22 mln katolików, złamanie konkordatu 1945, Czechosłowacja 9 mln katolików, prawosławna Rumunia 3 mln bohaterskich katolików rytu wschodniego, gdzie rząd oczekuje dogodnej pory na przeprowadzenie przymusowego wcielenia do schizmatyckiego kościoła [zapewne chodzi o prawosławie], jak na Ukrainie, prześladowania w Bułgarii i rozpoczęte krwawa rozprawa z katolikami w Jugosławii (Tito)1945.

[dalej opis prześladowań katolików w krajach bloku wschodniego, począwszy od Lenina]

To oznacza, że Poświęcenia dokonano "za późno”. Dopiero w 1952 roku Pius XII dokonał tego.

[dalej opis upadku komunizmu z ZSRR (Gorbaczow) i państw satelickich]

[Autor uważa, że trzecia tajemnica fatimska dotyczy apostazji w Kościele]

Pytanie: Co znaczą słowa "w Portugalii dogmat [depozyt?] wiary
zostanie na zawsze zachowany"?

Odpowiedź: Póki nie mamy dokładnej treści, nie możemy powiedzieć z pewnością, że "resztka/pozostałość wiary pozostanie w Portugalii", lub "w Portugalii dogmat wiary [depozyt] wiary będzie na zawsze zachowany do "wielkiej apostazji". Trzecia tajemnica fatimska bez wątpienia zgadza się z tym, że apostazją tą jest Vaticanum II.


CZĘŚĆ DRUGA:
"Sobowtór siostry Lucy'

P:A co ze wskazówkami/przykazaniami po 1960? Czy były gdziekolwiek cytowane? Niektóre cytatowania mówią, że JPII poświęcił Rosję, inne, że wprost przeciwnie. Niektóre źródła mówią, że III Tajemnica Fatimska nigdy nie miała ujawinić, że piekła nie ma, inne cytowania, że dotyczy diabelskiej dezorientacji w Kościele.

Oo 1960 roku jesteśmy przekonani, że prawdę ukrywano i pojawia się sobowtór siostry Lucy. My teraz możemy powiedzieć uderzające świadectwo, że wrogowie Fatimy, rozpoczeli swoje działenia od masona Jana XXIII, który faktycznie ustanowił/wprowadził sobowtóra siostry Lucy, który fałszywie uważa się za siostrę Lucy. Nic, co stało się po 1960 roku nie może być wiarygodne.

[zdjęcia, porównanie policzków i charakterystycznych zębów oraz wieku]

Fragment wywiadu z "Siostrą Lucy":

Kardynał Padiyara: Czy poświęcenie Rosji byłoprzeprowadzone przez JPII 25 marca 1984?
"Siostra Lucy": Tak, tak, tak
KP: Czy Nasza Pani przyjęła poświęcenie?
"SL":Tak
KP: Czy Nasza Pani jest zadowolona i przyjęła je?
"SL":Tak
KP: Czy Bóg i Nasza Pani chcą ciągle, alby Kościół ujawnił treść III Tajemnicy Fat.?
"SL":III tajemnica nie jest przeznaczona do ujawnienia. Jest jedynie przeznaczna dla papieża i najwyższej hierarchi kościelnej.
KP:Ale czy Nasza Pani nie powiedziała, żeby ujawnić jej treść publicznie w 1960r., najpóźniej?
"SL":Nigdy tak nie powiedziała. Tajemnica jest dla papieża.
KP:Czy III T.F. ma coś wspólnego z Vaticanum II? [chyba tak to można przetłumaczyć]
"SL": Nie mogę powiedzieć
KP:Czy papież może odsłonić III T.F.?
"SL": Papież może ujawnić treść jeżeli tak wybierze, ale nie radzę, aby tak uczynił. Jeżeli zechce, doradzam wielką ostrożność. Musi być rozważny.

Dziwaczne zdjęcie "Siostry Lucy" całującej rękę JPII, zaraz po przyjęciu "Komunii".

Innym zagadnieniem wartym wzmianki jest dziwaczne zachowanie po przyjęciu "Komunii" od JPII na ceremonii beatyfikacyjnej 2000r., "Siostra Lucy" wyciąda rękę, jakby chciała przyjąć na nią Komunię. Będąc na to zbyt sprytną, wygląda na to, że coś się pomyliło, JPII wahał się i wyciągnął do niej rękę i dał jej Komunię na język Ale zaraz po Komunii "Siostra Lucy" szybko złapała rękę JPII i pocałowała ją. Siostra Lucy nigdy by tak nie zrobiła.
To pewne, że sobowtór siostry Lucy okazał płytką zazdrość o granie większej roli w adorowaniu "antypapieża".

A.M.D.G.