Portal CYBERDOG

Home

101 HEREZJI "Santo Subito"


Oryginał pochodzi ze strony 101 heresies of... . Poniższy tekst jest tłumaczeniem z języka angielskiego.


Radosna twórczość JP2


⇒Nauka Kościoła św.

1

Kościołowi katolickiemu brak jedności

Kościół katolicki jest chrześcijańską jednością.


2.

Dzieci mogą być zbawione bez chrztu.

Dzieci potrzebują chrztu do zbawienia.

3.

Muzułmanie wyznają Boga Prawdziwego.

Tylko katolicy mogą wyznawać Boga.

4.

Sekty heretyckie posiadają posłanie apostolskie

Tylko Kościół spełnia posłanie apostolskie.

5.

Duch św używa sekt jako środków zbawczych.

Duch św. nie daje heretykom życia.

6.

Musimy modlić się z heretykami o jedność.

Jeśli ktoś modli się z heretykami – jest heretykiem.

7.

Wolność sumienia jest prawem człowieka

Wolność sumienia jest szaleństwem. // Grzegorz XIII

8.

Heretycy są chrześcijanami.

Tylko katolicy mogą być chrześcijanami.

9.

Każdy człowiek jest złączony z Chrystusem.

Chrystus nie znajduje się w każdym człowieku.

10.

Heretycy posiadają Wiarę Apostołów.

Prawdziwa Wiara nie może znajdować się na zewnątrz Kościoła.


Herezje

Nauka Kościoła św.

11

Nowy Swiatowy Lad” jest świętym zjednoczeniem

Nowy...” jest złem.

12

Bóg kocha heretyków, pogan itp.

Bez katolickiej wiary jest niemożliwym podobać się Bogu

13.

Zydzi są naszymi starszymi braćmi w wierze.

Zydzi odrzucają wiarę w Jezusa Chrystusa.

14.

Masoni są synami Boga Ojca.

Masoni są synami diabła.

15

Heretycy są naszymi braćmi w Chrystusie.

Heretycy są synami diabła. // Klemens I

16.

Sobory powszechne nie potrzebują bronić wiary

Sobory powszechne muszą bronić wiary.// Pius II

17

Dogmaty i doktryny ewoluują i rozrastają się.

Ewolucja dogmatów jest potępiona.// św. Pius X

18.

Małżeństwa międzyreligijne są dobre.

Małżeństwa międzyreligijne pokazują brak umocnionej wiary.

19.

Buddyzm jest wielką religią..

Buddyzm jest fałszywą pogańską religią

20

Wszyscy ludzie mają godność ludzką i równe prawa.

Postulat równych praw jest BEZSENSOWNY.//Pius VI


Herezje

Nauka Kościoła św.

21.

Nowy Swiatowy Porządek” jest konieczny dla świata.

Nowy...” - to rządy terroru. // Benedykt XV

22

Luter przepełniony był duchem religijnym.

Jeśli ktoś nie potępia herezji ,niech będzie potępiony.

23.

Zydzi są naszymi najdroższymi braćmi

Zydzi nie są naszymi najdroższymi braćmi.

24.

Nie tylko Kościół katolicki jest Ciałem Chrystusa.

Ciałem Chrystusa jest tylko Kościół katolicki. //Pius XII

25.

Wszyscy ludzie są (będą) zbawieni.

Nikt spoza Kościoła nie może być zbawiony.

26

Cuda Chrystusa nie dowodziły Jego mesjańskiej godności.

Cuda Chrystusa dowodziły Jego mesjańskiej godności.

27

Wszyscy ludzie mają prawo do wolności religijnej.

Twierdzenie jakoby ...( patrz obok)... jest herezją.

28.

Kościół raduje się kazaniami heretyków.

Kościół potępia mowę heretyków.

29

Niewierni będą zbawieni przez “ Niech Ghandi żyje wiecznie

Niewierni będą potępieni.

30.

Heretycy mogą być męczennikami za wiarę.

Poza Kościołem nie ma chrześcijańskich męczenników.

31

Heretycy mogą ważnie przyjmować sakramenty od nas.

Heretycy nie mogą przyjmować sakramentów..

32

Heretycy nie są wrogami, ale naszymi braćmi.

Heretycy są nam wrogami.

33

Kościół katolicki grzeszył przeciwko jedności.

Tak mówią właśnie moderniści :“Kościół jest wadliwy”.// Pius XI

34.

Łączność w modlitwie z heretykami oznacz miłośś

Herezją jest modlitwa z heretykiem.

35

Nie- chrześcijanie mają prawo do wolności religijnej

Tylko katolicy mają prawo do swobodnego kultu.

36

Państwo nie może zabraniać żadnego kultu religijnego.

Państwo powinno zabraniać praktykowania błędnych wierzeń.

37

Heretyckie sekty mogą uczestniczyć w życiu Kościoła.

Nie mogą.

38

Chrześcijańska jedność istnieje w Kościele katolickim.

Kościół katolicki jest jednością chrześcjijan.

39.

Dialog” jest potrzebny do zjednoczenia kościoła.

Kościół katolicki zabrania spotkań w celu “dialogowania o jedności”.

40.

Uświęcenie i prawda mogą znajdować się w sektach heretyckich.

Herezja : “ wszystkie religie są prawdziwe”// św. Pius X


Herezje

Nauka Kościoła św.

41

Dzisiejsi heretycy nie są winni swoim herezjom

Dzisiejsi heretycy gardzą Prawdziwą Wiarą.//Pius XI

42

Kościół Chrystusa trwa w Kościele katolickim.

Kościołem Chrystusa jest Kościół katolicki.

43

Istnieje nadzieja dla dzieci zmarłych bez przyjęcia chrztu.

Poza Kościołem nie ma nadziei zbawienia.

44.

Rozumienie dogmatów zmienia się wraz z postępem wiedzy ludzkiej.

Ewolucja dogmatów to błąd modernizmu.

45.

Wszyscy ludzie należą do Kościoła katolickiego.(CCC)

Tylko katolicy są członkami Kościoła.

46.

Katolicki Kościół włączył heretyków.

Heretycy są oddzieleni od Kościoła.

47.48

Plan zbawienia dotyczy muzułmanów.

Herezja: możliwość zbawienia jest otwarta przed muzułmanami.// Grzegorz XVI

49

Kościół katolicki ma powiązania z fałszywymi religiami.

Fałszywe religie są odseparowane od Kościoła.

50

Fałszywe religie poszukują Jedynego Prawdziwego Boga.

Fałszywe religie czczą diabła.

51.

W Asyżu 150 fałszywych religii “ modliło się jednym głosem do Pana”

W Asyżu fałszywe religie oddawały cześć diabłu.

52

Modły JP2 z anglikanami. W 1982 roku.

Kto modli się z heretykami jest heretykiem.

53

Można zbawić się gdziekolwiek żyjąc moralnie.

Moralność i zbawienie są tylko w Kościele.

54.

Zbawienie jest nie tylko dla tych, którzy są w Kościele w sposób jasno określony.

Zbawienie znaleźć można tylkow Kościele.

55.

Odłączeni żydzi i chrześcijanie mają “ wspólne dziedzictwo”.

Zydzi nie mają wiary dającej zbawienie.

56.

W 1991 JP2 modlił się z luteranami o “jedność”.

Modlitwa z heretykami o “jedność “ jest herezją.

57.

Spotkania dialogowe mogą przynieść jedność chrześcijaństwu.

Ta “zespołowość dla “jedności” jest potępiona.

58

Chrześcijańska jedność jest możliwa jeśli stwierdzimy,że Kościół błądził.

Moderniści utrzymują, że Kościół popełnia błędy.//Pius XI

59

Katolicy mogą otrzymywać ważne sakramenty od heretyków.

Nie można modlić się z heretykami pozostając katolikiem.

60
Herezje

Nauka Kościoła św

61

JP2 udzielił błogosławieństwa luteranom -1991

Kto popiera heretyków jest heretykiem .// Innocenty III

62

W heretyckiej “wierze ” można chwalić Boga i dzięki czynić.

To herezja: “heretycy mogą chwalić Boga”. // Pius IX

63

Zachodzi wspólnota wiary między katolikami, a heretykami.

Katolicy i heretycy nie dzielą jednej wiary.// Leon XIII

64.

Heretycy oddają cześć Duchowi św.z prawdziwie religijną gorliwością.

Heretycy obrażają Ducha św. //Pius IX

65

Duch św daje heretykom “ moc uświęcającą”

Heretycy nie mogą posiadać życia w Duchu św. // Pius XII

66

Bóg zachęca heretyków aby przelewali krew za niego

Wszyscy heretycy, którzy przelewali swoją krew idą do piekła.

67

Kościół Boży wzrasta gdy heretycy otrzymują Eucharystię

Heretycy grzeszą kiedy przyjmują Eucharystię.

68

Kościół katolicki i Cerkiew są jednej wiary.

Heretycy nie są członkami Kościoła katolickiego.

69

Zydzi wyznają Jednego Prawdziwego Boga.

Zydzi nie wyznają .....

70

Każda ludzka istota jest drogą Kościoła.

Herezja : “Kościół jest grupowym sumieniem” // św.Pius X

71

Odrębności narodowe, ale jedna wspólnota.

Herezja. Pius //XII

72

ONZ jest najwyższą instancją w sprawach pokoju i sprawiedliwości

Kościół jest tą instancją.

73

Kościół katolicki szanuje tradycyjną duchowość islamską

To jest herezja stanowiąca ,że wszystkie religie mają prawdę. // Pius XII

74

Wszyscy ludzie są braćmi posiadającymi ludzką godność.

Tylko katolicy posiadają godność człowieka w Chrystusie. // św. Pius X

75

Dobro i prawda znajdują się w fałszywych religiach.

Herezja :“ wszystkie religie są dobre”.// Pius XI

76

Religijne doświadczenie islamu zasługuje na szacunek

Jest herezją mówić,że muzułmanie mogą doświadczyć Boga.

77

Modernizm odnawia i jednoczy Kościół katolicki.

Modernizm jest służy zniszczeniu Kościoła.

78

W hinduiźmie ludzie chronią się w Bogu z miłością i ufnością.

To jest herezja :” hindusi mają doświadczenie Boga.”

7980

Kościół nie odrzuca niczego świątego i prawdziwego z fałszywych religii.

Poza Kościołem nie może być Prawdy. // Grzegorz XVI


Herezje

Nauka Kościoła św.

81

Duch św skutecznie działa tam gdzie wspólne korzenie wszystkich religii.

Herezja : wszystkie religie są prawdziwe.

82

Modły z wyznawcami błędnych religii mogą przynieść pokój.

Modlitwa taka jest herezją.

83

Religie animistyczne przygotowują wielu na przyjęcie chrześcijaństwa

Herezja. // św. Pius X

84

JP2 był bardzo zadowolony modląc się z animistami.


85

Zakres zbawienia obejmuje tych, którzy są poza Kościołem.

Nikt poza Kościołem nie może być zbawiony.

86

Z Bogiem człowiek osiąga zbawienie.

Nie można być zbawionym nie posiadając prawdziwej wiary. // Pius IV

88

Kościół katolicki jest obecny w całości w sektach heretyckich.

Poza Kościołem nie ma świętej jedności.

89

Miejscowe języki powinny być używane we mszach.

Herezja. //Pius VI

90

Nie ochrzczeni katechumeni należą do kościoła.

Nie ochrzczeni nie są członkami Kościoła.

91

Poza Kościołem można otrzymać odpuszczenie grzechów.

Herezja

92

Oznaką ludzkiej godności jest :” wolność, równość i braterstwo”

Masoneria mówi “ wolność.....” //św. Pius X

93

Ewolucja jest więcej niż tylko hipotezą.

Ewolucja jest doktryną modernistów. // św. Pius X

94

Wspólne z heretykami modły są dobre.

... są potępione.

95

Należy uprościć obrzędy Mszy św.

Herezja. // Pius VI

96

JP2 uczestniczył wraz pogańskimi “czarownikami” w ceremonii przywoływania duchów.

... modlił się do diabła. // Grzegorz XVI

97

Teza : “poza kościołem nie ma zbawienia” nie dotyczy jedynie Kościoła katolickiego.

“Kościół katolicki jest jedyną drogą zbawienia” // Eugeniusz IV

98

JP2 w modłach z prawosławiem nie wyznaje “filioque” tzn recytuje Credo niekatolickie.


/ Pomija słowa wytłuszczone “ ...Który od Ojca i Syna pochodzi”

( od tłum.)/

99

Każdy zmarły stanie przed Bogiem jako święty.


100

Nie jest zgodne z Ewangelią potępianie heretyków.

Potępianie heretyków jest zgodne z ewangelią. // św. Marcin

101

Buddyzm jest religią zbawczą.

Buddyzm jest religią fałszywą

Dalsze herezje K. Wojtyły.
Inne ciekawostki.