Blog Tools
Edit your Blog
Build a Blog
RSS Feed
View Profile
« April 2006 »
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
You are not logged in. Log in
Entries by Topic
All topics  «
Filozoficzny Blog Portalu CYBERDOG
Saturday, 29 April 2006
Ze strony Kronika Novus Ordo
Cuda Jana Pawła II
Aby wspom?c proces beatyfikacyjny sługi Bożego Jana Pawła II, przedstawiamy szereg "cud?w", kt?re wydarzyły się podczas jego pontyfikatu:

- setki tysięcy katolik?w popadło w apostazję, opuszczając wiarę lub przeszło do rozlicznych sekt protestanckich,

- duchowni i wierni popadli w modernistyczny relatywizm i uwierzyli, że człowiek doskonali się sam poprzez swoje uczynki oraz odnajduje prawdę przez dialog, kompromis i konsensus, a nie dzięki łasce Bożej i Boskiemu objawieniu,

- praktyczny zanik szacunku dla świętej liturgii - przekształcenie "najpiękniejszej rzeczy po tej stronie nieba" w nudny spektakl teatralny i bluźnierstwo,

- tolerowanie masowych defekt?w formy, materii i intencji - praktycznie przy sprawowaniu wszystkich sakrament?w,

- tolerowanie bandyt?w i zboczeńc?w w sutannach, przenoszenie ich z parafii do parafii, zamiast natychmiastowego kierowania ich do kościelnych miejsc odosobnienia. Ograniczanie przypadk?w "ujawnienia" grzesznych uczynk?w jedynie do sytuacji, w kt?rych wcześniej zainterweniowały władze świeckie,

- udzielanie Świętych Sakrament?w r?znież notorycznycm heretykom i publicznym grzesznikom, bez wyrażenia przez nich choćby skruchy,

- szerzenie i popieranie indyferentyzmu, dzięki kt?remu katolicy już nie wierzą w JEDEN, święty, katolicki i apostolski Kości?ł, za to są przekonani, że każda religia czy wyznanie prowadzą do zbawienia,

- powszechne przekonanie katolik?w o własnej bezgrzeszności, połączone z powszechnym zwątpieniem w Niepokalane Poczęcie NMP,

- powszechne przekonanie o tym, że to Wsp?lnota Eucharystyczna jest Ciałem Chrystusa, połączone z powszechnym zwątpieniem w Rzeczywistą Obecność Ciała Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.

Tutaj więcej:
Kronika N. O.

Posted by vipereus0 at 11:34 AM MEST
Permalink

Newer | Latest | Older