Blog Tools
Edit your Blog
Build a Blog
RSS Feed
View Profile
« November 2023 »
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
You are not logged in. Log in
Entries by Topic
All topics  «
Filozoficzny Blog Portalu CYBERDOG
Monday, 21 September 2009
Herezje Wojtyly.
Dalsze herezje K. Wojtyly.

Posted by vipereus0 at 5:15 PM MEST
Updated: Monday, 21 September 2009 5:29 PM MEST
Permalink
Saturday, 11 November 2006
***

Posted by vipereus0 at 12:03 AM CET
Permalink
Thursday, 3 August 2006
Humor

Posted by vipereus0 at 10:51 AM MEST
Permalink
Humor
Mood:  happy

Posted by vipereus0 at 10:26 AM MEST
Permalink
Thursday, 22 June 2006
Z naszych dyskusji .
Mood:  spacey
cytat 1.:
Katolicka odpowiedź na odstępstwo Jana Pawła II jest jasna, ten człowiek nie byl prawdziwym Papieżem. Wniosek ten należy wywieźć z dwoch ważkich przesłanek, a mianowicie:

1. z osobistego i publicznego odstępstwa Jana Pawła II od Prawdziwej Wiary, co stawia go poza Kościołem, oraz
2. z promowania przez Jana Pawła II błędnych doktryn, fałszywej liturgii i dyscypliny, co dowodzi, że nie posiada on wsparcia Naszego Pana Jezusa Chrystusa zapewnionego prawdziwej hierarchii Kościoła.

cytat2 .:
każdy, kto prawdziwie wyznaje Wiarę Katolicką nie może:

* całować Koranu, muzułmańskiej " świętej księgi" ;
* utrzymywać, że wszyscy ludzie zjednoczeni są z Chrystusem jedynie na mocy Wcielenia (1);
* twierdzić, że wszyscy ludzie są zbawieni (2);
* twierdzić, że jeden, święty, katolicki i apostolski Kościoł jest obecny, wraz ze wszystkimi swoimi istotnymi elementami, w niekatolickich sektach (3);
* twierdzić, że Kościoł katolicki pozostaje w łączności z niekatolickimi sektami (4);
* twierdzić, że Kościoł katolicki nie jest zdolny dać wiarygodnego świadectwa Ewangelii, do czasu, aż nastąpi " ponowne zjednoczenie chrześcijan" (5);
* twierdzić, że Kościoł katolicki podziela wspolną, apostolską Wiarę z niekatolickimi sektami (6);
* twierdzić, że niekatolickie sekty posiadają misję apostolską (7);
* utrzymywać, że Duch Święty posługuje się niekatolickimi sektami jako środkami wiodącymi do zbawienia (Cool;
* twierdzić, że zostało objawione w sposob nadprzyrodzony prawo człowieka do wolności religijnej i do wolności sumienia (9);
* twierdzić, że właściwie kierowanym społeczeństwem jest takie, ktore pozostawia wyznawcom wszystkich religii swobodę w wyznawaniu, praktykowaniu i propagowaniu swoich przekonań (10);
* twierdzić, że zstąpienie Naszego Pana do piekieł oznacza, po prostu, że został On pogrzebany (11);
* uczestniczyć we wszystkich formach niekatolickich nabożeństw, włączając w to nabożeństwa luterańskie, żydowskie, hinduistyczne, Indian amerykańskich, Polinezyjczykow, aby wspomnieć tylko niektore;
* wychwalać kult voodoo;
* dozwalać na ohydę, jaka miała miejsce w Asyżu, kiedy to złoty posążek Buddy został umieszczony na ołtarzu, w kościele katolickim, i był okadzany przez buddyjskiego mnicha;
* pozwalać na ekumeniczne obrzydliwości zawarte w Dyrektorium Ekumenicznym;
* aprobować świętokradztwo wobec Najświętszego Sakramentu dozwalając niekatolikom przyjmować ten sakrament;
* wspierać i propagować bluźnierczą i heretycką eklezjologię, podług ktorej Kościoł katolicki nie jest tożsamym z Kościołem Chrystusowym, lecz jedynie w nim trwa. Ta heretycka doktryna została ogłoszona przez Sobor Watykański II w konstytucji Lumen Gentium, a jej heretyckie znaczenie Jan Paweł II podtrzymywał wielokrotnie, szczegolnie w Dyrektorium Ekumenicznym;
* twierdzić, że muzułmanie i katolicy czczą tego samego Boga (12);
* publicznie aprobować Wspolną deklarację o usprawiedliwieniu, ktora zawiera wiele wyraźnych herezji i całkowicie przeczy uroczystemu nauczaniu Soboru Trydenckiego w kwestii usprawiedliwienia.

Są to tylko niektore z herezji Jana Pawła II.

cytat3.:
Jako, że Święta Wiara zabrania nam dopuścić się takiego bluźnierstwa o Chrystusie i Jego Kościele, jesteśmy zmuszeni do konkluzji, że w jakiś sposob osoba, ktora dopuszcza się takich praktyk nie cieszy się posiadaniem autorytetu Chrystusa, ani też władzą jurysdykcyjną w Kościele. Wniosek jest oczywisty[b], wyznawana przez nas Wiara w Boską asystencję zapewnioną Kościołowi, zmusza nas do stwierdzenia, że nie jest możliwym, aby Paweł VI, Jan Paweł I, czy też Jan Paweł II byli prawdziwymi, katolickimi papieżami. [/b]

Cytaty pochodzą z :

http://www.ultramontes.pl/Apostazja.htm
_________________

Posted by vipereus0 at 2:04 PM MEST
Permalink
Sunday, 28 May 2006
Z dyskusji wirtualnych - Fidelitas forum.
Mood:  on fire
BaldwinDołączył: 01 Lut 2006
Posty: 403
Skąd: Universum

PostWysłany: Nie Maj 28, 2006 12:17 pm Temat postu: Odpowiedz z cytatem
ad M_a:

1.Otoż Miła Pani proszę zauważyć , że przedmowca jak rozumiem położył nacisk na całkowicie błędną interpretację nie negując występowania w NT określonych pojęć.

Właśnie modernizm podobnie jak wyłączeni bracia celuje w stosowaniu interpretacji ludycznych zapominając o sensie eschatologicznym.

Proszę spojrzeć jak wypaczono pojęcie pokoju PANSKIEGO :
- na novusowych celebracjach po słowach " Pokoj pański niech będzie zawsze z wami" ludzie mają nagle ni z gruszki ni z pietruszki rzucać się na siebie emanując gorącym uczuciem.

To nie ma oczywiście żadnego sensu co wie ten , ktory słucha Mszy św. (normalnej). Tu jednak chodzi o zabawienie publiki , a więc nie ma po co zawracać sobie głowy myśleniem- aby tylko było wesoło.

Podobnie :* miłość w pierwszym rzędzie do Pana Boga - droga do zbawienia;
* miłość jako podstawa tolerancji dla fałszu - droga ku zatraceniu;

2.Trochą Pani pomieszała z tym modernizmem Pana Jezusa. Jeśli dopuszcza Pani opcję , że Pan Jezus to jakiś pacyfista to proszę przeczytać co ten "pacyfista" zapowiedział w ostatniej księdze biblijnej !
_________________
MODERNIZM TO SUMMA WSZYSTKICH HEREZJI- św Pius X

Posted by vipereus0 at 1:22 PM MEST
Updated: Sunday, 28 May 2006 1:24 PM MEST
Permalink
Friday, 19 May 2006
18. maja 1944 r. Bitwa o Monte Cassino
Feliks Konarski - Czerwone maki...


Czy widzisz te gruzy na szczycie?
Tam wrog twoj się kryje jak szczur!
Musicie! Musicie!! Musicie!!!
Za kark wziąć i strącić go z chmur!
I poszli szaleni, zażarci,
I poszli zabijać i mścić!
I poszli – jak zawsze – uparci!
Jak zawsze za honor się bić!

Czerwone maki na Monte Cassino
Zamiast rosy piły polską krew...
Po tych makach szedł żołnierz i ginął,
Lecz od śmierci silniejszy był gniew!
Przejdą lata i wieki przeminą.
Pozostaną ślady dawnych dni...
I tylko maki na Monte Cassino
Czerwieńsze będą, bo z polskiej wzrosną krwi!...

Runęli przez ogień straceńcy!
Niejeden z nich dostał i padł...
Jak ci, z Somosierry szaleńcy!
Jak ci, spod Rokitny sprzed lat!
Runęli impetem szalonym
I doszli!... i udał się szturm!...
I sztandar swoj biało-czerwony
Zatknęli na gruzach wśrod chmur!...
Czerwone maki na Monte Cassino...

Czy widzisz ten rząd białych krzyży?
To Polak z honorem brał ślub!...
Idź naprzod!... Im dalej... Im wyżej...
Tym więcej ich znajdziesz u stop!
Ta ziemia do Polski należy,
Choć Polska daleko jest stąd.
Bo wolność krzyżami się mierzy!...
Historia ten jeden ma błąd!...

Posted by vipereus0 at 8:26 PM MEST
Permalink
Wednesday, 10 May 2006
Pytania o wizytę Benedykta XVI.
Mood:  d'oh
Czego potrzeba najbardziej, co mogłoby zostać uczynione podczas tej wizyty?
- umocnić istniejący stan rzeczy;

- przeprowadzić radykalne zmiany na urzędach ordynariuszy;


- ujawnić tajemnice minionego ćwierćwiecza;

- surowo ukarać duchownych winnych bluźnierstw, zgorszenia i apostazji;


- zlikwidować wszelkie sekty podszywające się pod szyld kościelny;


- zaprowadzić dyscyplinę względem celebracji, wyglądu i zachowania duchownych;


- doprowadzić do ujawnienia i usunięcia rozmaitej agentury z podległych sobie struktur (pamiętamy np "czerwonego" kardynała)

- przywr?cić katolicki charakter instytutom i uczelniom będącym w gestii biskup?w; pewne zlikwidować;


- uporządkować radykalnie seminaria duchowne;

- przywr?cić pełnię praw duchowieństwu wiernemu Tradycji i wykorzystać w pełni tkwiący tam potencjał;

Posted by vipereus0 at 12:02 PM MEST
Updated: Wednesday, 10 May 2006 12:04 PM MEST
Permalink
Saturday, 29 April 2006
Ze strony Kronika Novus Ordo
Cuda Jana Pawła II
Aby wspom?c proces beatyfikacyjny sługi Bożego Jana Pawła II, przedstawiamy szereg "cud?w", kt?re wydarzyły się podczas jego pontyfikatu:

- setki tysięcy katolik?w popadło w apostazję, opuszczając wiarę lub przeszło do rozlicznych sekt protestanckich,

- duchowni i wierni popadli w modernistyczny relatywizm i uwierzyli, że człowiek doskonali się sam poprzez swoje uczynki oraz odnajduje prawdę przez dialog, kompromis i konsensus, a nie dzięki łasce Bożej i Boskiemu objawieniu,

- praktyczny zanik szacunku dla świętej liturgii - przekształcenie "najpiękniejszej rzeczy po tej stronie nieba" w nudny spektakl teatralny i bluźnierstwo,

- tolerowanie masowych defekt?w formy, materii i intencji - praktycznie przy sprawowaniu wszystkich sakrament?w,

- tolerowanie bandyt?w i zboczeńc?w w sutannach, przenoszenie ich z parafii do parafii, zamiast natychmiastowego kierowania ich do kościelnych miejsc odosobnienia. Ograniczanie przypadk?w "ujawnienia" grzesznych uczynk?w jedynie do sytuacji, w kt?rych wcześniej zainterweniowały władze świeckie,

- udzielanie Świętych Sakrament?w r?znież notorycznycm heretykom i publicznym grzesznikom, bez wyrażenia przez nich choćby skruchy,

- szerzenie i popieranie indyferentyzmu, dzięki kt?remu katolicy już nie wierzą w JEDEN, święty, katolicki i apostolski Kości?ł, za to są przekonani, że każda religia czy wyznanie prowadzą do zbawienia,

- powszechne przekonanie katolik?w o własnej bezgrzeszności, połączone z powszechnym zwątpieniem w Niepokalane Poczęcie NMP,

- powszechne przekonanie o tym, że to Wsp?lnota Eucharystyczna jest Ciałem Chrystusa, połączone z powszechnym zwątpieniem w Rzeczywistą Obecność Ciała Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.

Tutaj więcej:
Kronika N. O.

Posted by vipereus0 at 11:34 AM MEST
Permalink
Wednesday, 26 April 2006
Z ciekawostek przyrodniczych.
Mood:  accident prone
Niektorzy nazywają takie spektakle mszami.
Inni chcą jeszcze aby to było po łacinie!

Posted by vipereus0 at 11:32 AM MEST
Permalink

Newer | Latest | Older